• آشنایی با سگ ها و ویژگی زندگی آنها

    آشنایی با سگ ها و ویژگی زندگی آنها توله سگ تازه متولد شده بعد از مدت کوتاهی از تولد رشد کرده و به یک سگ بالغ تبدیل می شود. به طوری که در سنین بین 3 تا 5 سالگی شما می توانید یک سگ بالغ را مشاهده کنید که فعال ترین دوره زندگی خود را […]