• برطرف کرد پارس سگ

    معمولا حیوانات به هر روشی که می توانند دوست دارند با صاحبان خود ارتباط برقرار کنند. پارس کردن سگ ها یکی از این روش ها میتواند باشد ولی در خیلی از مواقع این پارس ها آزاردهنده و غیرقابل کنترل می شود پس باید به طور صحیح به آموزش حیوان خانگی خود بپردازیم. سگها به خاطر […]