• بهداشت اولیه و درمان سگ

    بهداشت اولیه و مراقبت از گوش ها یکی از موارد مراقبت و بهداشت ، انجام معاینه گوش ها و چشم های حیوان و تمیز کردن آن است. سگ هایی که گوش های بلند و افتاده دارند نسبت به نژادهایی که از گوش های کوچک و پهن برخوردار هستند به دلیل اینکه لاله گوش آنها مانع […]