• فرمان دادن به سگ

    انواع فرمان های اصلی برای آموزش سگ چندین دستور یا فرمان اصلی وجود دارند که هر سگی باید آن‌ها را بداند این موارد به شما کمک می‌کند تا حیوان خود را تحت کنترل داشته باشید و انضباط را به او آموزش دهید. هنگامی که با سگ خود بازی می‌کنید، میتوانید زمان‌هایی را نیز برای یادگیری […]