• محل خواب مناسب برای گربه

    تشک و باکس گربه محل خواب حیوانات نیز مانند واکسیناسیون ،غذا و سایر مراقبت ها لازم و ضروری است و صاحبان حیوانات خانگی باید به تهیه خانه و باکس برای حیوان خود توجه داشته باشند که جای خواب حیوان مناسب با جثۀ آن باشد. قبل از خرید و انتخاب رختخواب باید بدن گربه خود را […]