• خانه و باکس سگ

    انتخاب یک مکان مناسب برای سگ شما بخش مهمی از نگهداری یک حیوان خانگی است یک سگ باید یک تخت راحت یا خانه و باکس مناسب داشته باشد که به آنها اجازه دهد تا به طور کامل در آن احساس راحتی کنند. جای استراحت سگ شما باید یک فضای مشخص باشد تا باعث سازگاری او […]